Algemene Voorwaarden

PRIVACYVERKLARING VAN PURE BEAUTYCENTER

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Pure Beautycenter verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Pure Beautycenter, of om een andere reden persoonsgegevens aan Pure Beautycenter verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Pure Beautycenter, Vestdijk 131 5611 CB te Eindhoven, 040 2029998
De salon is bereikbaar via info@purebeautycenter.nl of via het telefonnummer: 040-2029998

2. Welke gegevens verwerkt Pure Beautycenter en voor welk doel
2.1       De volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum
            b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
            c) telefoonnummer,  e-mailadres,

d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier

e) Voor – en na foto’s

2.2       Pure Beautycenter verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende        doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Pure Beautycenter
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

 

E-mail berichtgeving:

Pure Beautycenter gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief Pure Beautycenter met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

3. Bewaartermijnen

 Pure Beautycenter verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Pure Beautycenter passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Pure Beautycenter  gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de eigenaresse van Pure Beautycenter kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Pure Beautycenter zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Pure Beautycenter je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Pure Beautycenter via info@purebeautycenter.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.